Thuê xe cưới, cho thuê xe cưới, dịch vụ hoa cưới

Xe cưới được ưa chuộng nhất

Không chờ ăn : VNĐ
Giá chờ ăn : 0 VNĐ Đặt ngay
Không chờ ăn : VNĐ
Giá chờ ăn : 0 VNĐ Đặt ngay
Không chờ ăn : 1.300.000 VNĐ
Giá chờ ăn : 1700000 VNĐ Đặt ngay
Dịch vụ Hoa Cưới

Mr.Hiếu - Quản lý

Ms Hòa - Điều hành

Danh sách xe cưới từ 4 đến 45 chỗ

Số chỗ : 0
Nhãn hiệu : Hyundai
Giá chờ ăn : 0
Không chờ ăn :
MERCEDES  E250 ( Mầu đen)
Số chỗ : 4
Nhãn hiệu : huyndai
Giá chờ ăn : 2.5
Không chờ ăn : 2.000.000
MERCEDES  E280 ( Mầu đen)
Số chỗ : 4
Nhãn hiệu : Mercedes
Giá chờ ăn : 2.8
Không chờ ăn : 2.500.000
MERCEDES S 500 ( Mầu đen)
Số chỗ : 4
Nhãn hiệu : Mercedes
Giá chờ ăn : 2.8
Không chờ ăn : 2.500.000
BENTLEY ( Mầu Bạc)
Số chỗ : 4
Nhãn hiệu : bently
Giá chờ ăn : 13
Không chờ ăn : 11.000.000
LEXUS IS250 ( Mui trần màu trắng )
Số chỗ : 4
Nhãn hiệu : Luxus
Giá chờ ăn : 650000
Không chờ ăn : 5.500.000
Limosine 3 khoang ( Đen hoặc trắng)
Số chỗ : 4
Nhãn hiệu : Limosine
Giá chờ ăn : 20000000
Không chờ ăn : 16.000.000
Audi A5 ( Mầu trắng, Mui Cứng)
Số chỗ : 4
Nhãn hiệu : Audi
Giá chờ ăn : 1100000
Không chờ ăn : 900.000
Audi A4 ( Mầu trắng, Mui Trần)
Số chỗ : 5
Nhãn hiệu : Audi
Giá chờ ăn : 6500000
Không chờ ăn : 5.500.000
Hyundai Aero Town 35 chỗ
Số chỗ : 35
Nhãn hiệu : Hyundai
Giá chờ ăn : 2500000
Không chờ ăn : 1.800.000
Hyundai Aero Hi-Class 45 chỗ
Số chỗ : 45
Nhãn hiệu : Hyundai
Giá chờ ăn : 3.5
Không chờ ăn : 3.000.000