Thuê xe cưới, cho thuê xe cưới, dịch vụ hoa cưới

MERCEDES  E250 ( Mầu đen)
MERCEDES E250 ( Mầu đen)
Số chỗ : 4
Nhãn hiệu : huyndai
Giá chờ ăn : 2.5 VNĐ
Không chờ ăn : 2.000.000 VNĐ
MERCEDES  E280 ( Mầu đen)
MERCEDES E280 ( Mầu đen)
Số chỗ : 4
Nhãn hiệu : Mercedes
Giá chờ ăn : 2.8 VNĐ
Không chờ ăn : 2.500.000 VNĐ
MERCEDES S 500 ( Mầu đen)
MERCEDES S 500 ( Mầu đen)
Số chỗ : 4
Nhãn hiệu : Mercedes
Giá chờ ăn : 2.8 VNĐ
Không chờ ăn : 2.500.000 VNĐ
BENTLEY ( Mầu Bạc)
BENTLEY ( Mầu Bạc)
Số chỗ : 4
Nhãn hiệu : bently
Giá chờ ăn : 13 VNĐ
Không chờ ăn : 11.000.000 VNĐ
Hyundai Aero Town 35 chỗ
Hyundai Aero Town 35 chỗ
Số chỗ : 35
Nhãn hiệu : Hyundai
Giá chờ ăn : 2500000 VNĐ
Không chờ ăn : 1.800.000 VNĐ
Hyundai Univers 45 chỗ
Số chỗ : 0
Nhãn hiệu : Hyundai
Giá chờ ăn : 0 VNĐ
Không chờ ăn : VNĐ
Hyundai Aero Hi-Class 45 chỗ
Hyundai Aero Hi-Class 45 chỗ
Số chỗ : 45
Nhãn hiệu : Hyundai
Giá chờ ăn : 3.5 VNĐ
Không chờ ăn : 3.000.000 VNĐ