Thuê xe cưới, cho thuê xe cưới, dịch vụ hoa cưới

Xe cưới 35 chỗ

Hyundai Aero Town 35 chỗ
Hyundai Aero Town 35 chỗ
Số chỗ : 35
Nhãn hiệu : Hyundai
Giá chờ ăn : 2500000 VNĐ
Không chờ ăn : 1.800.000 VNĐ