Thuê xe cưới, cho thuê xe cưới, dịch vụ hoa cưới

Xe cưới 4 chỗ

Camry 2.5 G ( Mầu đen đời 2013)
Số chỗ : 0
Nhãn hiệu : Toyota
Giá chờ ăn : 0 VNĐ
Không chờ ăn : VNĐ
Camry 2.4 G ( Mầu đen)
Số chỗ : 0
Nhãn hiệu : Toyota
Giá chờ ăn : 0 VNĐ
Không chờ ăn : VNĐ
MERCEDES E300 ( Mầu đen)
Số chỗ : 0
Nhãn hiệu : Mercedes
Giá chờ ăn : 0 VNĐ
Không chờ ăn : VNĐ
MERCEDES C250 ( Mầu trắng)
Số chỗ : 0
Nhãn hiệu : Mercedes
Giá chờ ăn : 0 VNĐ
Không chờ ăn : VNĐ
MERCEDES C250 ( Mầu đen)
Số chỗ : 0
Nhãn hiệu : Mercedes
Giá chờ ăn : 0 VNĐ
Không chờ ăn : VNĐ
MERCEDES S 65 ( Mầu đen)
Số chỗ : 0
Nhãn hiệu : Mercedes
Giá chờ ăn : 0 VNĐ
Không chờ ăn : VNĐ
MERCEDES  E250 ( Mầu trắng)
MERCEDES E250 ( Mầu trắng)
Số chỗ : 4
Nhãn hiệu : Mercedes
Giá chờ ăn : 1700000 VNĐ
Không chờ ăn : 1.300.000 VNĐ
MERCEDES  E250 ( Mầu đen)
MERCEDES E250 ( Mầu đen)
Số chỗ : 4
Nhãn hiệu : huyndai
Giá chờ ăn : 2.5 VNĐ
Không chờ ăn : 2.000.000 VNĐ
MERCEDES  E280 ( Mầu đen)
MERCEDES E280 ( Mầu đen)
Số chỗ : 4
Nhãn hiệu : Mercedes
Giá chờ ăn : 2.8 VNĐ
Không chờ ăn : 2.500.000 VNĐ
MERCEDES S 500 ( Mầu đen)
MERCEDES S 500 ( Mầu đen)
Số chỗ : 4
Nhãn hiệu : Mercedes
Giá chờ ăn : 2.8 VNĐ
Không chờ ăn : 2.500.000 VNĐ
BENTLEY ( Mầu Bạc)
BENTLEY ( Mầu Bạc)
Số chỗ : 4
Nhãn hiệu : bently
Giá chờ ăn : 13 VNĐ
Không chờ ăn : 11.000.000 VNĐ
LEXUS IS250 ( Mui trần màu trắng )
LEXUS IS250 ( Mui trần màu trắng )
Số chỗ : 4
Nhãn hiệu : Luxus
Giá chờ ăn : 650000 VNĐ
Không chờ ăn : 5.500.000 VNĐ
Limosine 3 khoang ( Đen hoặc trắng)
Limosine 3 khoang ( Đen hoặc trắng)
Số chỗ : 4
Nhãn hiệu : Limosine
Giá chờ ăn : 20000000 VNĐ
Không chờ ăn : 16.000.000 VNĐ
Audi A5 ( Mầu trắng, Mui Cứng)
Audi A5 ( Mầu trắng, Mui Cứng)
Số chỗ : 4
Nhãn hiệu : Audi
Giá chờ ăn : 1100000 VNĐ
Không chờ ăn : 900.000 VNĐ
Audi A4 ( Mầu trắng, Mui Trần)
Audi A4 ( Mầu trắng, Mui Trần)
Số chỗ : 5
Nhãn hiệu : Audi
Giá chờ ăn : 6500000 VNĐ
Không chờ ăn : 5.500.000 VNĐ