Thuê xe cưới, cho thuê xe cưới, dịch vụ hoa cưới

BENTLEY ( Mầu Bạc)

BENTLEY ( Mầu Bạc)

Ngày , Giờ
Ngày đặt
Ngày trả
Thông tin & giá xe chi tiết
Nhãn hiệu :
bently
Số chỗ :
4
Không chờ ăn :
11.000.000 VNĐ
Giá chờ ăn :
13 VNĐ
Số ngày :
1 ngày
Phụ trợ ngoài giờ:
1.000.000 đ
Phụ trợ quá km :
100.000 đ / 1km

Chi tiết


Hình ảnh xe cưới

Xe khác cùng loại

Camry 2.5 G ( Mầu đen đời 2013)

Không chờ ăn : VNĐ
Giá chờ ăn : 0 VNĐ Đặt ngay

Camry 2.4 G ( Mầu đen)

Không chờ ăn : VNĐ
Giá chờ ăn : 0 VNĐ Đặt ngay

MERCEDES E300 ( Mầu đen)

Không chờ ăn : VNĐ
Giá chờ ăn : 0 VNĐ Đặt ngay
Đặt thuê xe

Loại xe

Đi từ

Từ ngày

Nhãn hiệu

Điểm đến

Đến ngày