Thuê xe cưới, cho thuê xe cưới, dịch vụ hoa cưới

Xe cưới 45 chỗ

Hyundai Univers 45 chỗ
Số chỗ : 0
Nhãn hiệu : Hyundai
Giá chờ ăn : 0 VNĐ
Không chờ ăn : VNĐ
Hyundai Aero Hi-Class 45 chỗ
Hyundai Aero Hi-Class 45 chỗ
Số chỗ : 45
Nhãn hiệu : Hyundai
Giá chờ ăn : 3.5 VNĐ
Không chờ ăn : 3.000.000 VNĐ