Thuê xe cưới, cho thuê xe cưới, dịch vụ hoa cưới

Hyundai Aero Hi-Class 45 chỗ

Hyundai Aero Hi-Class 45 chỗ

Ngày , Giờ
Ngày đặt
Ngày trả
Thông tin & giá xe chi tiết
Nhãn hiệu :
Hyundai
Số chỗ :
45
Không chờ ăn :
3.000.000 VNĐ
Giá chờ ăn :
3.5 VNĐ
Số ngày :
1 ngày
Phụ trợ ngoài giờ:
300.000 đ
Phụ trợ quá km :
15.000 đ / 1km

Chi tiết


Hình ảnh xe cưới

Xe khác cùng loại

Hyundai Univers 45 chỗ

Không chờ ăn : VNĐ
Giá chờ ăn : 0 VNĐ Đặt ngay
Đặt thuê xe

Loại xe

Đi từ

Từ ngày

Nhãn hiệu

Điểm đến

Đến ngày