Thuê xe cưới, cho thuê xe cưới, dịch vụ hoa cưới

Hyundai Univers 45 chỗ


Ngày , Giờ
Ngày đặt
Ngày trả
Thông tin & giá xe chi tiết
Nhãn hiệu :
Hyundai
Số chỗ :
0
Không chờ ăn :
VNĐ
Giá chờ ăn :
0 VNĐ
Số ngày :
1 ngày
Phụ trợ ngoài giờ:
đ
Phụ trợ quá km :
đ / 1km
 

Chi tiết

 
Hình ảnh xe cưới

Xe khác cùng loại

Hyundai Aero Hi-Class 45 chỗ

Hyundai Aero Hi-Class 45 chỗ

Không chờ ăn : 3.000.000 VNĐ
Giá chờ ăn : 3.5 VNĐ Đặt ngay
Đặt thuê xe

Loại xe

Đi từ

Từ ngày

Nhãn hiệu

Điểm đến

Đến ngày