Thuê xe cưới, cho thuê xe cưới, dịch vụ hoa cưới

Xe cưới 29 chỗ

Hyundai County 29 chỗ
Hyundai County 29 chỗ
Số chỗ : 29
Nhãn hiệu : Hyundai
Giá chờ ăn : 1.5 VNĐ
Không chờ ăn : 1.200.000 VNĐ